شرکتی معتبر به یک مسئول دفتر تمام وقت  ترجیحا خانم، دارای مدرک لیسانس، مسلط به نرم افزار های آفیس،مسلط به تایپ انگلیسی  و فارسی ، روابط عمومی مناسب

  • حداقل حقوق با بیمه

  • راه ارتباطی

  • Job.spi.96@gmail.com