مطالب توسط samiei

صادرات نفت خام ایران علی رغم تحریم ها جهش کرد

سه تحلیل انجام شده توسط کارشناسان رویترز بر مبنای داده های ردیابی کشتی تانکرترکرز نشان می دهد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر علی رغم تحریم ها به شدت جهش کرده است. به نقل از رویترز، سه تحلیل انجام شده توسط کارشناسان رویترز بر مبنای داده های ردیابی کشتی تانکرترکرز نشان می دهد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر علی رغم […]