بایگانی دسته‌ی: اخبار دبیرخانه

دیدار با مدیر بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران

در ابتدا جلسه ، اینجانب ضمن معرفی انجمن اپک ، به تشکیل کمیته هاي تخصصی [...]

جلسه با نمایندگان بانک تجارت

جلسه انجمن اپک با نمایندگان بانک تجارت آقایان تیزفهم و بزازان مورخ 1402/06/01 در محل [...]

دیدار با نمایندگان شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا

جلسه اعضای کارگروه کالا و گمرک با نمایندگان شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا آقایان رضایی [...]

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن اپک در سال 1402

مجمع عمومی انجمن اپک در روز چهارشنبه مورخ 1402/05/22 برگزار گردید. در این جلسه که [...]

جلسه با نمایندگان بانک کارآفرین

جلسه انجمن اپک با نمایندگان بانک کارآفرین در رابطه با تفاهم نامه فی مابین انجمن [...]

بررسی بخشنامه لایحه تاخیرات و تمدید مدت پیمان (کار گروه بخشنامه ها)

پیرو تشکیل کارگروه های تخصصی کمیته نظام فنی و اجرایی، با حضور افراد حاضر در [...]

جلسه با موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

طبق هماهنگی بعمل آمده با جناب آقای مهندس گلسرخی رئیس محترم هیئت امناء موسسه تحقیق [...]

اولین جلسه رؤسای کمیته توسعه بازار و بین الملل با اعضاء

اولین جلسه کمیته بازار و بین الملل به ریاست جناب آقای مهندس رحمانی و جناب [...]

اولین جلسه کمیته کالا و گمرک انجمن اپک

اولین جلسه کمیته کالا و گمرک در روز شنبه 17 تیر ماه 1402 با حضور [...]

اولین جلسه کمیته حقوقی و قراردادها

اولین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قراردادها به ریاست جناب آقای مهندس رشیدی در تاریخ [...]