بایگانی دسته‌ی: اخبار دبیرخانه

جلسه با مدیر کل مهندسی شرکت نارگان

این نشست در تاریخ 1401/11/17 در محل دبیرخانه انجمن اپک برگزار گردید. در این جلسه [...]

جلسه یازدهم هیئت مدیره انجمن اپک در سال 1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/11/03 از ساعت 07:30 الی 10:00 [...]

جلسه با نمایندگان بانک شهر در سال 1401

مدير امور شعب بانک شهر به همراه رئيس منطقه اى و تعدادى ار كارشناسان بانک [...]

جلسه دهم هیئت مدیره انجمن اپک در سال 1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/10/19 از ساعت 07:30 الی 10:00 [...]

جلسه نهم هیئت مدیره انجمن اپک در سال 1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/10/05 از ساعت 07:30 الی 10:00 [...]

جلسه با نمایندگان بانک دی در سال 1401

نمايندگان بانک: آقاى دكتر سليمانى (از بانكدارى اختصاصى بانک دى)آقاى گل ناریان (معاون بانكدارى شركتى [...]

نشست با نماینده بیمه ایران و دانا در سال1401

حضور آقای کمالی نژاد از بیمه ایران در محل دبیرخانه انجمن اپک و طرح مسائل [...]

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن اپک در سال 1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/09/21 از ساعت 07:30 الی 10 [...]

نشست هم اندیشی مدیران انجمن استصنا و انجمن اپک در سال 1401

جلسه هم اندیشی مدیران استصنا و اپک روز گذشته مورخ 1401/09/21 در دبیرخانه انجمن سازندگان [...]

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن اپک در سال 1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/09/07 از ساعت 07:30 الی 10:00 [...]