بایگانی دسته‌ی: اخبار دبیرخانه

نشست با کمیسیون انرژی اتاق تهران در سال1401

در این جلسه و پس از ارائه برخی اخبار حوزه انرژی در داخل و خارج [...]

جلسه با نمایندگان بانک پارسیان در سال 1401

– جناب آقای ادموند میرزاخانیان (نایب رئیس هیئت مدیره انجمن) – جناب آقای مهندس رحمانی [...]

جلسه ششم هیئت مدیره انجمن اپک در سال1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/08/23 از ساعت 07:30 الی 10 [...]

جلسه پنجم هیئت مدیره انجمن اپک در سال1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/08/02 از ساعت 07:30 الی 10 [...]

جلسه چهارم هیئت مدیره انجمن اپک در سال1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/07/25 از ساعت 07:30 الی 10 [...]

جلسه سوم هیئت مدیره انجمن اپک در سال1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/07/11 از ساعت 07:30 الی 10 [...]

نشست ریاست محترم هیئت مدیره انجمن اپک با سرپرست اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها در سال 1401

جلسه معرفی نمایندگان به هیئت حل اختلاف نفتی با حضور دکتر شاکری از معاونت فنی [...]

جلسه دوم هیئت مدیره انجمن اپک در سال1401

این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/06/30 از ساعت 07:30 الی 10 [...]

جلسه اول هیئت مدیره انجمن اپک در سال1401

سلام این جلسه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره مورخ 1401/06/27 از ساعت 07:30 الی [...]

گزارش ویدیویی از مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن اپک در سال 1401

پیرو آگهی دعوت هيئت مديره انجمن صنفى كارفرمایی شركت های مهندسى و پيمانكارى نفت ، [...]