چهارمین همایش پایش آلایندهای زیست محیطی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ششمین کنگره و نمایشگاه بین المللی صنعت حفاری ایران

چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی و پتروشیمی هند

برگزاری نمایشگاه در بغداد با کسب مجوز شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

کارگاه های تخصصی برنامه حفاظت زیرساخت های بحرانی و کارگاه مدیریت پروژه