بایگانی دسته‌ی: گزارش آموزش

مدیریت قراردادهای بالا دستی نفت و گاز در شرکت ملی نفت ایران

گزارش دوره آموزشی مدیریت قراردادهای بالا دستی نفت و گاز در شرکت ملی نفت ایران [...]

آشنایی با آخرین تغییرات قراردادهای 5490

گزارش نشست تدوین مواد اسناد پیمان EPC سند شماره 5490 بر اساس هماهنگی های قبلی [...]

بازرسی جوش

گزارش دوره آموزشی بازرسی جوش دوره حضوری و رایگان بازرسی جوش در محل آموزش اتاق [...]

مروری بر دستورالعمل جدید نحوه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت

گزارش دوره آموزشی بخشنامه تعدیل پیمان های صنعت نفت شماره ۵۵۶۸۰۶ مورخ 1401/11/11 کمیته نظام [...]

تاب آوری

گزارش وبینار تاب آوری وبینار رایگان تاب آوری در تاریخ دوشنبه و چهارشنبه 12 و [...]

آشنایی با انواع لوله های کامپوزیتی

گزارش وبینار آشنایی با انواع لوله های کامپوزیتی وبینار رایگان آشنایی با انواع لوله های [...]

شیرآلات صنعتی و کاربرد آن ها در صنایع

گزارش وبینار آموزشی شیرآلات صنعتی و کاربرد آن ها در صنایع وبینار رایگان شیرآلات صنعتی [...]