اطلاعات شرکت

نام شرکت (فارسی)
برزين
نام شرکت (انگلیسی)
Barzin Co
رتبه
-
نوع فعالیت
-
زمینه فعالیت در صنعت
-
زمینه‌های کاری
-
دیسیپلین تخصصی
-
آدرس
-
کدپستی
-
تلفن ثابت
88058138
نمابر
88058138
پست الکترونیک
info@barzincompany.com
آدرس وب‌سایت
http://barzincompany.com
کاتالوگ شرکت
-

پروژه‌ها

شرح پروژه نام پروژه کارفرمای پروژه تاریخ شروع پروژه تاریخ پایان پروژه

اطلاعات مدیریت

نام و نام خانوادگی سابقه کار (سال) سابقه همکاری با شرکت (سال) مدرک آموزشی رشته تحصیلی