اطلاعات شرکت

نام شرکت (فارسی)
نام آوران دلوار
نام شرکت (انگلیسی)
Namavaran Delvar Enginerring & Construction Co.
رتبه
-
نوع فعالیت
-
زمینه فعالیت در صنعت
-
زمینه‌های کاری
-
دیسیپلین تخصصی
-
آدرس
www.ndec.ir
کدپستی
-
تلفن ثابت
885923348859 / 2337
نمابر
88592343
پست الکترونیک
info@ndec.ir
آدرس وب‌سایت
-
کاتالوگ شرکت
-

پروژه‌ها

شرح پروژه نام پروژه کارفرمای پروژه تاریخ شروع پروژه تاریخ پایان پروژه

اطلاعات مدیریت

نام و نام خانوادگی سابقه کار (سال) سابقه همکاری با شرکت (سال) مدرک آموزشی رشته تحصیلی