اطلاعات شرکت

نام شرکت (فارسی)
راهبرد سازه
نام شرکت (انگلیسی)
Rahbordsazeh
رتبه
-
نوع فعالیت
-
زمینه فعالیت در صنعت
-
زمینه‌های کاری
-
دیسیپلین تخصصی
-
آدرس
www.rahbordsazeh.com
کدپستی
-
تلفن ثابت
883447848834489688344917
نمابر
8834465188343880
پست الکترونیک
info@rahbordsazeh.com
آدرس وب‌سایت
-
کاتالوگ شرکت
-

پروژه‌ها

شرح پروژه نام پروژه کارفرمای پروژه تاریخ شروع پروژه تاریخ پایان پروژه

اطلاعات مدیریت

نام و نام خانوادگی سابقه کار (سال) سابقه همکاری با شرکت (سال) مدرک آموزشی رشته تحصیلی