اطلاعات شرکت

نام شرکت (فارسی)
زيراساس
نام شرکت (انگلیسی)
Zir Asas co. (P.J.S)
رتبه
-
نوع فعالیت
-
زمینه فعالیت در صنعت
-
زمینه‌های کاری
-
دیسیپلین تخصصی
-
آدرس
www.zirasas.com
کدپستی
-
تلفن ثابت
88842178-79
نمابر
88824970
پست الکترونیک
info@zirasas.com / zirasasco@yahoo.com
آدرس وب‌سایت
-
کاتالوگ شرکت
-

پروژه‌ها

شرح پروژه نام پروژه کارفرمای پروژه تاریخ شروع پروژه تاریخ پایان پروژه

اطلاعات مدیریت

نام و نام خانوادگی سابقه کار (سال) سابقه همکاری با شرکت (سال) مدرک آموزشی رشته تحصیلی