مجمع عمومی عادی سالانه انجمن اپک در سال 1402

مجمع عمومی انجمن اپک در روز چهارشنبه مورخ 1402/05/22 برگزار گردید. در این جلسه که با شرکت اعضا برگزار گردید مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

 1. گزارش عملکرد یک ساله هیئت مدیره در 32 صفحه تنظیم شده بود که تقدیم اعضا شد و خلاصه آن در جلسه مجمع، توسط رییس هیات مدیره ارائه گردید که با اکثریت آرا مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
 • گزارش عملکرد مالی انجمن برای سال 1401 که به تایید موسسه حسابرسی “کاربرگ سامان” رسیده است، تقدیم اعضا و خلاصه آن توسط خزانه دار قرائت شد و با اکثریت آرا مجمع به تصویب رسید.
 1. گزارش هیئت بازرسان در خصوص عملکرد هیئت مدیره و بیلان مالی سال 1401 قرائت شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
 2. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن توسط اکثریت آرا به تصویب رسید.
 3. به منظور حصول به اهداف انجمن، هیات مدیره سه برنامه همراه با بودجه متناسب با آنها ارائه نمود. پس از بحث و بررسی، مجمع عمومی با اکثریت آرا برنامه دوم با بودجه 74.000.000.000 ریال را برای سال 1402 تصویب کرد.
 4. هیات مدیره طرحی را برای تغییر روش پرداخت حق عضویت و ورودیه از حالت ثابت به روش پله ای ارائه داد. اکثریت اعضا از این طرح استقبال کردند و پیشنهاداتی برای بهبود و تکمیل آن ارائه نمودند. مقرر شد اعضا ظرف دو هفته، پیشنهادات تکمیلی خود را جهت بررسی نهایی به دبیرخانه انجمن، ارسال نمایند. مجمع عمومی با اکثریت آرا تصمیم گیری درباره روش تعیین حق عضویت و تصویب آیین نامه مربوطه را به هیات مدیره تفویض نمود
 5. مجمع با اکثریت آرا تعیین حق عضویت اعضا و میزان ورودیه برای سال 1402 بر اساس بودجه مصوب و آیین نامه جدید را به هیات مدیره تفویض کرد.
 6. انتخاب هیئت بازرسان برگزار شد که بر اساس آن
  1. آقای عباس دانه پاش با 59 رای به عنوان بازرس اصلی
  2. آقای مهراب کابلی با 49 رای به عنوان بازرس اصلی
  3. آقای کورش رحمانی با 41 رای به عنوان بازرس اصلی
  4. آقای حمید فتوره چی با 23 رای به عنوان بازرس علی البدل

انتخاب شدند.

جلسه در ساعت 12:30 به پایان رسید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *